NITROGENVARFÖR SKA MAN HA NITROGEN I SINA DÄCK?


Är inte ett korrekt tryck med vanlig luft lika bra?


Jo, under förutsättning att du kontrollerar lufttrycket regelbundet, kanske en gång per vecka. Men, handen på hjärtat, hur ofta kollar du lufttrycket i däcken? När gjorde du det senast?


Ett däck med korrekt lufttryck ökar säkerheten, är mer ekonomiskt och rullar lättare vilket också gynnar miljön.


HÄR ÄR NÅGRA FÖRDELAR MAN FÅR MED NITROGEN I SINA DÄCK:

Rätt lufttryck under längre tid

Minskat däckslitage

Lägre bränsleförbrukning

Förbättrat körkomfort

Högre säkerhet

Miljövänligt

Minimirerar fukt och oxidation

Rätt temperatur i däcken
En grön ventilhatt är beviset på att däcken innehåller nitrogen.


 


Vad är Nitrogen?


Nitrogen är detsamma som kvävgas (N2). Genom att fylla däcken med nitrogen istället för vanlig luft kan du spara pengar samtidigt som du minskar påverkan på miljön. Tack vare att du med Nitrogen kan hålla rätt tryck i däcken kan du minska bensinförbrukningen avsevärt och på så vis göra såväl plånboken som naturen en tjänst.

Du kan dessutom öka däckens livslängd med upp till 25 procent.

 

Ett säkert val


Den största fördelen med nitrogen i däcken är förbättrad säkerhet. Med jämnt tryck och utan risk för deformering vid köldgrader erbjuder nitrogen i dina däck förbättrad väghållning och kortare bromssträckor.


Rätt tryck under längre tid


Sex av tio bilar i Sverige kör omkring med för lågt lufttryck i däcken. Förutom att det kostar den enskilde bilägaren mycket i form av ökat däckslitage och ökad bränsleförbrukning, innebär det att utsläppen av koldioxid ökar helt i onödan. Redan kör många privatbilister, åkerier och bussbolag på nitrogenfyllda däck. För miljöns skull behöver det bli många, många fler.


Övrigt


Ett däck med för lågt lufttryck är mer benäget att gå sönder i förtid. Detta på grund av att när hjulet rullar så böjer sig däcket mer än det är designat att göra. Denna rörelse böjer däckets gummi- och metallstruktur (en struktur som ger däcket dess egenskaper) vilket gör däcket varmare än det annars skulle vara. Värme är ett däcks värsta fiende och ökar däckets slitage dramatiskt. Det finns en direkt samverkan mellan ett för lågt däcktryck och hur mycket fortare däcket slits än vid korrekt däcktryck.


Luft innehåller syre och syre är inte en trög gas som nitrogen är. Luftens egenskaper påverkas av vilken temperatur som den har och temperaturen påverkar därför hur fort lufttrycket i ett däck minskar. Luften inuti däcket expanderar när värmen stiger och drar ihop sig när temperaturen sjunker. Desto varmare luft desto mer tryck tappar däcket. Generellt kan man säga att per varje 10-12 grader i temperaturskillnad ändrar sig däckets lufttryck med 1 psi (pound per square inch). Eftersom Nitrogen är en trög gas så ändrar sig inte däcktrycket i ett däck fyllt med nitrogen på grund av temperaturskillnader.


Vidare; nitrogen minimerar fukt och oxidation i däcket vilket medför att däcket inte bryts ned i samma utsträckning och rost uppstår inte jämfört med ett däck är fyllt med luft. Minskad oxidation saktar ned däckets åldrande och förstärker stommens livslängd vilket ger högre andel stommar som kan regummeras fler gånger efter varandra. Detta tillsammans minskar däckets driftkostnad och miljöpåverkan.